Tag Archives: اجرت نصب توالت فرنگی

هزینه تبدیل توالت ایرانی به فرنگی

هزینه تبدیل توالت ایرانی به فرنگی استفاده از توالت نشسته یا ایرانی برای افراد مسن یا بیماران بسیار دشوار است و در طول روز چند بار به این مشگل رو به رو میشوند . رایج ترین علت تغییر توالت های منزل ایرانی به فرنگی زانو درد و درد مفاصل در …

Read More »